Wat doen wij?

Psychoanalytische invalshoek

Wij werken vanuit een  psychoanalytische invalshoek. Dat betekent dat het verhaal van u als cliënt,  uw innerlijke dialoog en uw ontwikkelingsgeschiedenis centraal staan. Respectvol samen met de psychotherapeut onderzoeken van wat onbewust (“ongedacht”) gebleven is. Daarop reflecteren, uzelf begrijpen en begrepen voelen, dat vormt de motor tot verandering van het denken, voelen en handelen met betrekking tot uzelf en anderen.

Aard van de problematiek

Wij behandelen psychische klachten en problemen die op verschillende levensterreinen belemmerend werken en veelal verstrengeld zijn met de persoonlijkheid, ook wel persoonlijkheidsproblematiek genoemd.

Als kortdurende en klachtgerichte behandelingen elders -ondanks inzet van behandelaar en uzelf- onvoldoende heeft opgeleverd, kunnen wij vanuit onze psychoanalytische achtergrond, intensieve en eventueel ook langdurige psychotherapie bieden. Ons specialisme is om ingangen te vinden waardoor terugkerende problemen en patronen doorbroken kunnen worden. Dat vraagt zorgvuldig luisteren en afstemmen op wat de ander voor gevoelens heeft, maar waar vaak nog woorden voor gevonden moeten worden. Deze afstemming is per individu uniek en vanuit de psychoanalytische denkwijze niet in protocollen vast te leggen. Ons vermogen tot deze afstemming is door opleiding, nascholing, ervaring en collegiale uitwisseling ontwikkeld en blijvend in ontwikkeling.

Voorbeelden van klachten die wij behandelen zijn somberheid, piekeren, angst, onzekerheid of vervreemding ten opzichte van uzelf, het niet kunnen verwerken van nare gebeurtenissen recent of uit het verleden.  Ook kunnen de klachten productief en voldoening gevend functioneren in werk en studie belemmeren. Op intermenselijk vlak kunnen er problemen en belemmeringen voordoen in partnerrelaties, met ouders, kinderen, in vriendschappen en de dagelijkse omgang met anderen.

Wat behandelen wij niet?

Wij zijn gespecialiseerd in individuele psychotherapie voor volwassenen vanaf 18 jaar. Wij bieden geen behandelingen aan voor kinderen en jeugdigen jonger dan 18 jaar. Ook bieden wij geen relatietherapie, maar soms wordt een partner uitgenodigd als daar een speciale reden voor bestaat.

Voor sommige psychische problemen is onze werkwijze niet geschikt en zult u elders gespecialiseerde zorg kunnen vinden. Dit geldt bij: acute en crisisgevoelige problematiek van welke aard dan ook, ernstige verslaving, psychoses, ernstige dwangstoornissen en autisme. U kunt dan het beste met uw huisarts overleggen.