Kosten en vergoeding

Psychotherapie en basispakket verzekerde zorg

Psychotherapeutische behandelingen maken nu deel uit van het basispakket en komen dus in principe in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering.  Dit geldt dan ook voor alle door ons aangeboden behandelingen, met als enige uitzondering de hoogfrequente psychoanalyse. Hoe het precies zit, hangt echter af van de contracten die wij met verzekeraars hebben en of uw polis eventueel de mogelijkheid biedt zelf uw behandelaar te kiezen.

We hebben contracten met verschillende verzekeraars. Zie hiervoor onze individuele websites.

Contracten, naturapolis en restitutiepolis

Als u zich aanmeldt bij een behandelaar met een contract bij uw zorgverzekeraar,  worden de kosten van uw behandeling volledig vergoed op het wettelijke eigen risico na  (2015: € 375,=). In veel gevallen wordt uw behandeling ook grotendeels vergoed als uw behandelaar geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Dan hangt het af van uw soort polis hoe hoog uw vergoeding is.

Er zijn twee soorten polissen: een naturapolis en  een restitutiepolis. Op dit moment hebben de meeste mensen een naturapolis.

Bij een naturapolis vergoedt de zorgverzekeraar de geleverde zorg aan een gecontracteerde behandelaar volledig. Als u komt bij een behandelaar die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar wordt een deel van de behandeling vergoed (vaak tussen 60-75%), de rest dient u dan zelf te betalen.

Bij een restitutiepolis  wordt uw behandeling vrijwel volledig vergoed, meestal 90-100%,  ook als uw behandelaar geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. U bent dan dus geheel vrij om uw behandelaar te  kiezen. Let op! Sommige zorgverzekeraars sluiten echter GGZ uit van hun restitutiepolis, daarom adviseren wij u dringend uw polisvoorwaarden goed door te nemen.

Verzekerd zijn voor een vrije keuze van uw behandelaar in de toekomst

Gezien de ontwikkelingen in de zorg van de afgelopen jaren adviseren wij om een restitutiepolis te nemen om ook in de toekomst verzekerd te zijn voor een zelf gekozen behandelaar, zodat financiële belemmeringen een echte vrije keuze voor een behandelaar niet in de weg staan. Op dit moment is een restitutiepolis soms maar enkele euro’s per maand duurder en bij sommige zorgverzekeraars kunt u ook halverwege het kalenderjaar uw naturapolis omzetten in een restitutiepolis.

Zelfbetalers

Sommige cliënten wensen, bijvoorbeeld uit privacyoverwegingen, geen bemoeienis te hebben van hun zorgverzekeraar wat hun psychotherapeutische behandeling betreft. Onze praktijken bieden versneld ruimte voor mensen die zelf hun behandeling willen betalen.