Verwijzers

Doelgroep

Wij richten ons op complexe recidiverende problematiek  bij volwassenen die op verschillende levensterrreinen belemmerend werkt en veelal in de persoonlijkheid is verankerd, waarbij een klachtgerichte cognitieve gedragstherapie een te beperkt effect heeft gesorteerd.

Vertaald naar de classificatie van DSM-IV-Tr (Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders) gaat het vooral om stemmingsproblemen, angststoornissen, waaronder ook chronische PTSS, verstrengeld met  persoonlijkheidsproblematiek.

Wij zijn niet 7×24 uur beschikbaar en wij zijn derhalve niet geoutilleerd voor acute en crisisgevoelige problematiek. De aard van onze behandeling is niet geschikt voor psychoses, bipolaire stoornissen of enkelvoudige verslavingen en impulsstoornissen.

De behandelingen die wij bieden, sluiten aan bij de Multidisciplinaire Richtlijnen van het Trimbos Instituut en omvatten o.a. psychoanalytische psychotherapie, mentalisatiebevorderende psychotherapie, zonodig aangevuld met EMDR en medicatie. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid voor psychoanalyse.

De huisarts kan ons raadplegen voor consultatie, diagnostiek en indicatiestelling.

Onderling verwijzen we regelmatig naar elkaar wanneer we denken dat daardoor een betere match tussen cliënt en behandelaar ontstaat. Zo nodig verwijzen we ook naar andere collega’s of instellingen wanneer dit geïndiceerd is.