Behandelaanbod

We bieden individuele psychotherapie:

  • Psychoanalytische psychotherapie (zowel inzichtgevend als steunend-structurerend)
  • Transference Focused Psychotherapy (TFP)
  • Mentalisatiebevorderende psychotherapie
  • Psychoanalyse

Zonodig aangevuld met:

  • Eyes Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
  • Medicamenteuze ondersteuning

Ook bieden wij (in overleg met uw huisarts) de mogelijkheid van consultatie, diagnostiek en indicatiestelling.

Wij verwijzen onderling regelmatig naar elkaar als we denken dat er zo een betere match tussen cliënt en behandelaar ontstaat. Zo nodig verwijzen wij ook naar andere zelfstandig gevestigde collega’s of gespecialiseerde instellingen.