Welkom bij Gespecialiseerde Psychotherapie Rotterdam

Gespecialiseerde Psychotherapie Rotterdam (GPR) is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde BIG* geregistreerde psychiaters en psychotherapeuten, werkzaam in de tweedelijnszorg (*BIG: Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Na onze BIG registratie zijn wij allen opgeleid tot psychoanalyticus of psychoanalytisch psychotherapeut. Onze zelfstandige praktijken zijn gevestigd op verschillende locaties in en rond Rotterdam. Wij werken met elkaar samen omdat we elkaar vinden in onze visie op het ontstaan van psychische problemen, behandelvormen, behandelkwaliteit en bejegening. Enthousiasme voor ons vak, professionele toewijding en methodisch werken is wat ons bindt.

Sinds 2014 hebben we een formeel samenwerkingsverband met als doel onze werkwijze meer zichtbaar te maken voor cliënten en verwijzers.

Inmiddels is onze vereniging opgegaan in  het Psychoanalytisch Centrum West.  (PAC West), opgericht in 2018.  Dit betreft een grotere regionale vereniging  op het gebied van psychoanalytische behandeling, scholing en diverse  andere activiteiten in Zuid-Holland. Binnen deze nieuwe vereniging voeren de voormalige GPR leden op dezelfde wijze praktijk als binnen het GPR verband. We verwijzen u hiervoor naar de website van  PAC West: www.pacwest.nl. Op termijn sluit de GPR website en kunt u voor alle informatie en links naar de individuele websites terecht via www.pacwest.nl