Welkom bij Gespecialiseerde Psychotherapie Rotterdam

Gespecialiseerde Psychotherapie Rotterdam (GPR) is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde BIG* geregistreerde psychiaters en psychotherapeuten, werkzaam in de tweedelijnszorg (*BIG: Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Na onze BIG registratie zijn wij allen opgeleid tot psychoanalyticus of psychoanalytisch psychotherapeut. Onze zelfstandige praktijken zijn gevestigd op verschillende locaties in en rond Rotterdam. Wij werken met elkaar samen omdat we elkaar vinden in onze visie op het ontstaan van psychische problemen, behandelvormen, behandelkwaliteit en bejegening. Enthousiasme voor ons vak, professionele toewijding en methodisch werken is wat ons bindt.

Sinds 2014 hebben we een formeel samenwerkingsverband met als doel onze werkwijze meer zichtbaar te maken voor cliënten en verwijzers.

“The most important thing is that you have a sense for the truth,  a real sense for the truth in relation to yourself. And be prepared to know, or to try to find out, what’s going on.” – Betty Joseph